<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: kwiecień 2021

30 kwietnia 2021

W kwietniu 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 586 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), wielkopolskie (10,0% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 62419,7%
wielkopolskie2 86010,0%
małopolskie2 6759,4%
śląskie2 6499,3%
dolnośląskie2 3268,1%
pomorskie2 0377,1%
łódzkie1 5435,4%
lubelskie1 3764,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,5% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 14921,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)4 83416,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 36711,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)2 3408,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 9296,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 5955,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 5145,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 3284,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 0733,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)1 0703,7%
Pozostałe3 38711,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 492 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 31 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,6% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w kwietniu 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,0% ogółu), własność zagraniczna (2,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych24 02084,0%
własność zagraniczna6012,1%
własność prywatna krajowa pozostała5902,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych610,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej570,2%
własność samorządowa220,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej180,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej160,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej60,0%
Pozostałe3 18811,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.