<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: kwiecień 2019

30 kwietnia 2019

W kwietniu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 737 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), małopolskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 69518,5%
małopolskie3 13610,2%
wielkopolskie2 9719,7%
śląskie2 9389,6%
dolnośląskie2 5178,2%
pomorskie2 1146,9%
łódzkie1 8836,1%
zachodniopomorskie1 4544,7%
lubelskie1 3574,4%
kujawsko-pomorskie1 3204,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,6% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 33220,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 08116,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 16510,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 3127,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 2917,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 9166,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 8686,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 6165,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 2594,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 1853,9%
Pozostałe3 71212,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 515 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (3,6% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,4% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1 1433,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)1 1033,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1 0563,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1 0463,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)9653,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)8432,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)7162,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)6902,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)6422,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)6292,0%
Pozostałe21 90471,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 38 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą24 93581,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 34310,9%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym5481,8%
spółki komandytowe4041,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS3291,1%
stowarzyszenia2580,8%
fundacje2340,8%
wspólnoty mieszkaniowe2280,7%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1640,5%
spółki jawne970,3%
Pozostałe1970,6%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w kwietniu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych25 36982,5%
własność prywatna krajowa pozostała7572,5%
własność zagraniczna5071,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej360,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych310,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych250,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej210,1%
własność samorządowa210,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej210,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,0%
Pozostałe3 94212,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.