<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: kwiecień 2019

30 kwietnia 2019

W kwietniu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 31 054 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), małopolskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie5 77918,6%
małopolskie3 15110,1%
wielkopolskie2 9849,6%
śląskie2 9589,5%
dolnośląskie2 5568,2%
pomorskie2 1306,9%
łódzkie1 9096,1%
zachodniopomorskie1 4714,7%
lubelskie1 3724,4%
kujawsko-pomorskie1 3374,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (20,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)6 37120,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)5 12016,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)3 18510,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 3647,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2 3027,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 9346,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 8756,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 6215,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 2694,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)1 1943,8%
Pozostałe3 81912,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 516 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu), działalność związana z oprogramowaniem (3,6% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,4% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1 1493,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)1 1063,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1 0633,4%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)1 0513,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)9733,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)8482,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)7222,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)6942,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)6732,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)6322,0%
Pozostałe22 14371,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 39 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w kwietniu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą25 16181,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 34810,8%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym5501,8%
spółki komandytowe4041,3%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS3491,1%
wspólnoty mieszkaniowe2580,8%
stowarzyszenia2580,8%
fundacje2340,8%
stowarzyszenia niewpisane do KRS1820,6%
spółki jawne970,3%
Pozostałe2130,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w kwietniu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych25 60982,5%
własność prywatna krajowa pozostała8112,6%
własność zagraniczna5131,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej420,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych360,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych270,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej230,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej220,1%
własność samorządowa210,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,0%
Pozostałe3 94312,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.