<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: grudzień 2019

31 grudnia 2019

W grudniu 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 21 435 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,3% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie4 34920,3%
śląskie2 24710,5%
wielkopolskie2 0219,4%
małopolskie2 0089,4%
dolnośląskie1 7988,4%
pomorskie1 4166,6%
łódzkie1 3026,1%
zachodniopomorskie1 0004,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,5% ogółu), Budownictwo (15,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3 96818,5%
Budownictwo (PKD F)3 21615,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2 42411,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 5867,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1 4957,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1 3886,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)1 3656,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1 1275,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1 0795,0%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)8774,1%
Pozostałe2 91013,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 490 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 35 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w grudniu 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w grudniu 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych18 28685,3%
własność prywatna krajowa pozostała8213,8%
własność zagraniczna6112,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1620,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej900,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej420,2%
własność samorządowa400,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej340,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej170,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych130,1%
Pozostałe1 3196,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.