<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 września 2023

9 września 2023

W sobotę 9 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 154 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz małopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (16,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2516,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2214,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2013,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)159,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)127,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)127,8%
Edukacja (PKD P)117,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)85,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)74,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)42,6%
Pozostałe1811,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 80 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,1% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,9% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (95,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,9% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (0,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 9 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,3% ogółu), własność zagraniczna (9,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych13688,3%
własność zagraniczna149,1%
własność prywatna krajowa pozostała21,3%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej10,6%
Pozostałe10,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji