<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 września 2019

9 września 2019

W poniedziałek 9 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 718 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 9 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)42524,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25314,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1649,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1378,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1116,5%
Edukacja (PKD P)1096,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)885,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)804,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)784,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)774,5%
Pozostałe19611,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 250 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,3% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,7% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,5% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 9 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 9 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 51288,0%
własność prywatna krajowa pozostała764,4%
własność zagraniczna462,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,4%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe633,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.