<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 września 2019

9 września 2019

W poniedziałek 9 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 604 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,1% ogółu), wielkopolskie (10,6% ogółu) oraz śląskie (10,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie29118,1%
wielkopolskie17010,6%
śląskie16310,2%
małopolskie1579,8%
dolnośląskie1308,1%
pomorskie1217,5%
łódzkie885,5%
zachodniopomorskie754,7%
kujawsko-pomorskie714,4%
lubelskie694,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 9 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (24,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)39824,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)23214,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1589,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1227,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1086,7%
Edukacja (PKD P)1066,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)865,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)754,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)744,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)734,6%
Pozostałe17210,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 246 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,4% ogółu), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,5% ogółu) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,7% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)875,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)724,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)593,7%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)553,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)422,6%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)412,6%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)412,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)402,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)362,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)332,1%
Pozostałe1 09868,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 9 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (84,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,6% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą1 36184,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1489,2%
spółki komandytowe261,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS150,9%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS150,9%
fundacje100,6%
stowarzyszenia80,5%
wspólnoty mieszkaniowe60,4%
spółki jawne50,3%
przedszkola niepubliczne40,2%
Pozostałe60,4%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 9 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 35084,2%
własność prywatna krajowa pozostała392,4%
własność zagraniczna291,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe18511,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.