<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 stycznia 2022

9 stycznia 2022

W niedzielę 9 stycznia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 68 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,5% ogółu), wielkopolskie (13,2% ogółu) oraz śląskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 9 stycznia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)1522,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1522,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)913,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)57,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)57,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)57,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)45,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)34,4%
Edukacja (PKD P)34,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)22,9%
Pozostałe22,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 44 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (8,8% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,9% ogółu) oraz Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (5,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 9 stycznia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,9% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 9 stycznia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (95,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych6595,6%
własność zagraniczna11,5%
Pozostałe22,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji