<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 stycznia 2021

9 stycznia 2021

W sobotę 9 stycznia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 170 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (26,5% ogółu), podkarpackie (8,2% ogółu) oraz łódzkie (8,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 stycznia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (15,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)3118,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3017,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2615,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1710,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)148,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)116,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)95,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)63,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)52,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)52,9%
Pozostałe169,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 89 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,1% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,5% ogółu) oraz Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (5,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 stycznia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,5% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 9 stycznia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (93,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych15993,5%
własność prywatna krajowa pozostała10,6%
Pozostałe105,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.