<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 października 2021

9 października 2021

W sobotę 9 października 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 91 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (31,9% ogółu), podkarpackie (11,0% ogółu) oraz łódzkie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 października 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28,6% ogółu), Budownictwo (19,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2628,6%
Budownictwo (PKD F)1819,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)99,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)88,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)66,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)66,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)55,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)44,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)33,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)33,3%
Pozostałe33,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 52 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,6% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,5% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )66,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )55,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )44,4%
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD )33,3%
Transport drogowy towarów (PKD )33,3%
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD )33,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )33,3%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )33,3%
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD )33,3%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD )22,2%
Pozostałe5661,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 października 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,7% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (1,1% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 9 października 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,7% ogółu), własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (1,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8896,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,1%
własność zagraniczna11,1%
Pozostałe11,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji