<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 października 2019

9 października 2019

W środę 9 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 088 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), małopolskie (11,7% ogółu) oraz śląskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 9 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)22120,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17215,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)13812,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1069,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)746,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)656,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)575,2%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)474,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)434,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)413,8%
Pozostałe12411,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 209 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,7% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,5% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 9 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (70,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,6% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (3,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 9 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych87680,5%
własność prywatna krajowa pozostała837,6%
własność zagraniczna272,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe817,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.