<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 marca 2023

9 marca 2023

W czwartek 9 marca 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 785 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,6% ogółu), wielkopolskie (10,4% ogółu) oraz małopolskie (8,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 9 marca 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)16420,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12415,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)8110,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)526,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)506,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)496,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)425,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)405,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)344,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)344,3%
Pozostałe11514,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 181 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,2% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,6% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )415,2%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )384,8%
Transport drogowy towarów (PKD )283,6%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )273,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )263,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )263,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )253,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )232,9%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )182,3%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )162,0%
Pozostałe51765,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 9 marca 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (57,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,5% ogółu) oraz fundacje (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 9 marca 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (57,1% ogółu), własność zagraniczna (3,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych44857,1%
własność zagraniczna313,9%
własność prywatna krajowa pozostała243,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe27935,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji