<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 marca 2023

9 marca 2023

W czwartek 9 marca 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 911 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (23,4% ogółu), wielkopolskie (10,3% ogółu) oraz śląskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 9 marca 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19821,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13514,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)869,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)677,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)535,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)515,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)505,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)434,7%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)424,6%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)404,4%
Pozostałe14616,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 195 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,2% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,5% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )475,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )434,7%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )323,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )313,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )283,1%
Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD )273,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )273,0%
Transport drogowy towarów (PKD )273,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )252,7%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )212,3%
Pozostałe60366,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 9 marca 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (59,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,9% ogółu) oraz organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (2,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 9 marca 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (73,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (7,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (7,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych66673,1%
własność prywatna krajowa pozostała697,6%
własność zagraniczna667,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe909,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji