<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 marca 2020

9 marca 2020

W poniedziałek 9 marca 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 450 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,4% ogółu), małopolskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 9 marca 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (27,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)39627,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25717,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1157,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1147,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)916,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)876,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)795,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)725,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)473,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)443,0%
Pozostałe14810,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 245 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,1% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,1% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )755,2%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )604,1%
Transport drogowy towarów (PKD )604,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )573,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )483,3%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )443,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )412,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )382,6%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )312,1%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD )292,0%
Pozostałe96766,7%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 9 marca 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (82,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 9 marca 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (82,5% ogółu), własność zagraniczna (2,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 19682,5%
własność zagraniczna322,2%
własność prywatna krajowa pozostała171,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe20013,8%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.