<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 maja 2024

9 maja 2024

W czwartek 9 maja 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 874 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,7% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz małopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 9 maja 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20723,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13915,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10111,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)708,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)627,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)515,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)465,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)434,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)313,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)313,5%
Pozostałe9310,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 180 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,7% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,1% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )414,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )404,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )364,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )364,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )263,0%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD )212,4%
Transport drogowy towarów (PKD )212,4%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )202,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )182,1%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )171,9%
Pozostałe59868,4%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 9 maja 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,5% ogółu) oraz fundacje (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 9 maja 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (67,7% ogółu), własność zagraniczna (7,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych59267,7%
własność zagraniczna677,7%
własność prywatna krajowa pozostała151,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
Pozostałe19822,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji