<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 maja 2023

9 maja 2023

We wtorek 9 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 029 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), śląskie (12,1% ogółu) oraz pomorskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 9 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)23422,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15815,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10610,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)817,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)807,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)636,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)605,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)525,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)353,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)353,4%
Pozostałe12512,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 206 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,7% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,9% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,8% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )595,7%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )403,9%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )393,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )363,5%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )282,7%
Transport drogowy towarów (PKD )262,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )242,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )242,3%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )222,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )191,8%
Pozostałe71269,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 9 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (72,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 9 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,0% ogółu), własność zagraniczna (8,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych74172,0%
własność zagraniczna838,1%
własność prywatna krajowa pozostała383,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe16015,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji