<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 lutego 2024

9 lutego 2024

W piątek 9 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 551 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,7% ogółu), wielkopolskie (9,0% ogółu) oraz śląskie (8,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 9 lutego 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Pozostała działalność usługowa (54,9% ogółu), Budownictwo (10,5% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (7,4% ogółu).

Pozostała działalność usługowa (PKD S)85154,9%
Budownictwo (PKD F)16310,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1147,4%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)764,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)473,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)473,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)463,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)442,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)322,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)322,1%
Pozostałe996,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 181 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność organizacji politycznych (52,5% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (2,5% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,2% ogółu).

Działalność organizacji politycznych (PKD )81552,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )382,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )342,2%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )261,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )231,5%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )221,4%
Transport drogowy towarów (PKD )221,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )191,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )171,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )161,0%
Pozostałe51933,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 9 lutego 2024 r. to bez szczególnej formy prawnej (52,7% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (29,2% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 9 lutego 2024 r. to własność prywatna krajowa pozostała (53,6% ogółu), własność krajowych osób fizycznych (27,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,3% ogółu).

własność prywatna krajowa pozostała83253,6%
własność krajowych osób fizycznych42327,3%
własność zagraniczna664,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe22714,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji