<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 listopada 2023

9 listopada 2023

W czwartek 9 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 857 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (11,9% ogółu) oraz małopolskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 9 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)15918,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14316,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9010,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)637,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)617,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)586,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)505,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)445,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)384,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)344,0%
Pozostałe11713,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 185 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,1% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,4% ogółu) oraz Praktyka lekarska ogólna (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 9 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,0% ogółu) oraz fundacje (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 9 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (67,4% ogółu), własność zagraniczna (7,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych57867,4%
własność zagraniczna657,6%
własność prywatna krajowa pozostała212,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
Pozostałe18121,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji