<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 listopada 2021

9 listopada 2021

We wtorek 9 listopada 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 957 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), wielkopolskie (11,0% ogółu) oraz śląskie (9,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 9 listopada 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19420,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19220,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)909,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)677,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)646,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)565,9%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)545,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)474,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)444,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)363,8%
Pozostałe11311,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 205 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,8% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,9% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,6% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )464,8%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )373,9%
Transport drogowy towarów (PKD )343,6%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )303,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )282,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )232,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )192,0%
Praktyka lekarska ogólna (PKD )181,9%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )171,8%
Działalność prawnicza (PKD )161,7%
Pozostałe68972,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 9 listopada 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (71,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,0% ogółu) oraz fundacje (1,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 9 listopada 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,3% ogółu), własność zagraniczna (3,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych73076,3%
własność zagraniczna323,3%
własność prywatna krajowa pozostała192,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe16417,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji