<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 9 listopada 2019

9 listopada 2019

W sobotę 9 listopada 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 81 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (30,9% ogółu), małopolskie (13,6% ogółu) oraz podkarpackie (7,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 listopada 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,5% ogółu), Budownictwo (18,5% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (12,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1923,5%
Budownictwo (PKD F)1518,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1012,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)67,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)67,4%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)56,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)56,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)44,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)44,9%
Edukacja (PKD P)33,7%
Pozostałe44,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 53 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (9,9% ogółu), Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (3,7% ogółu) oraz Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (3,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 9 listopada 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,5% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,2% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 9 listopada 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8098,8%
własność zagraniczna11,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.