<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 września 2020

8 września 2020

We wtorek 8 września 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 903 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,3% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz dolnośląskie (9,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 8 września 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,3% ogółu), Budownictwo (17,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,2% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19221,3%
Budownictwo (PKD F)15817,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11913,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)677,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)586,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)505,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)434,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)424,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)404,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)323,5%
Pozostałe10211,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 205 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,2% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu) oraz Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 8 września 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (69,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,6% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 8 września 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych67074,2%
własność prywatna krajowa pozostała262,9%
własność zagraniczna121,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe18720,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.