<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 września 2019

8 września 2019

W niedzielę 8 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 27 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), pomorskie (14,8% ogółu) oraz wielkopolskie (14,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie518,5%
pomorskie414,8%
wielkopolskie414,8%
małopolskie311,1%
śląskie27,4%
warmińsko-mazurskie27,4%
dolnośląskie27,4%
podkarpackie13,7%
lubelskie13,7%
łódzkie13,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 11 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 8 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (22,2% ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (18,5% ogółu) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)622,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)518,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)414,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)311,1%
Edukacja (PKD P)27,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)27,4%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)13,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)13,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)13,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)13,7%
Pozostałe13,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 24 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,4% ogółu), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (7,4% ogółu) oraz wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (7,4% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)27,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)27,4%
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)27,4%
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)13,7%
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)13,7%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)13,7%
Tynkowanie (PKD 43.31.Z)13,7%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)13,7%
Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z)13,7%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)13,7%
Pozostałe1451,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 8 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,3% ogółu) oraz inne kościoły i związki wyznaniowe (3,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą2696,3%
inne kościoły i związki wyznaniowe13,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 8 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2696,3%
własność prywatna krajowa pozostała13,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.