<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 stycznia 2022

8 stycznia 2022

W sobotę 8 stycznia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 99 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,2% ogółu), dolnośląskie (11,1% ogółu) oraz małopolskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 8 stycznia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2121,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2121,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)77,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)77,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)66,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)66,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)55,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)55,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)55,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)55,1%
Pozostałe1111,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 60 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,1% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,1% ogółu) oraz Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,0% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )66,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )66,1%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )44,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )44,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )33,0%
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD )33,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )33,0%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )33,0%
Nauka języków obcych (PKD )22,0%
Naprawa i konserwacja maszyn (PKD )22,0%
Pozostałe6363,6%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 8 stycznia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (91,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 8 stycznia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych9191,9%
własność zagraniczna33,0%
Pozostałe55,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji