<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 października 2019

8 października 2019

We wtorek 8 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 074 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,7% ogółu), małopolskie (12,8% ogółu) oraz dolnośląskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 8 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,4% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (11,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)24322,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16515,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)11911,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1019,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)948,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)635,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)464,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)423,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)423,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)343,2%
Pozostałe12511,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 199 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (5,5% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,6% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,1% ogółu).

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )595,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )494,6%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )444,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )403,7%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )393,6%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )323,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )252,3%
Transport drogowy towarów (PKD )222,0%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD )222,0%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )222,0%
Pozostałe72067,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 8 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,8% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (3,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 8 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (84,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych90384,1%
własność prywatna krajowa pozostała736,8%
własność zagraniczna262,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych111,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe545,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.