<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 marca 2023

8 marca 2023

W środę 8 marca 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 140 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (21,8% ogółu), małopolskie (9,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 8 marca 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,4% ogółu), Budownictwo (16,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,6% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)21018,4%
Budownictwo (PKD F)18316,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1109,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)938,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)827,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)827,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)776,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)635,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)433,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)433,8%
Pozostałe15413,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 232 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,7% ogółu), Transport drogowy towarów (5,0% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 8 marca 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,1% ogółu) oraz fundacje (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 8 marca 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (65,7% ogółu), własność zagraniczna (5,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych74965,7%
własność zagraniczna655,7%
własność prywatna krajowa pozostała272,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Pozostałe29525,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji