<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 maja 2022

8 maja 2022

W niedzielę 8 maja 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 59 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa dolnośląskie (16,9% ogółu), mazowieckie (16,9% ogółu) oraz pomorskie (16,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 13 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 8 maja 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (13,6% ogółu), Informacja i komunikacja (13,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)813,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)813,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)813,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)813,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)610,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)610,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)46,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)35,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)23,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)23,4%
Pozostałe46,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 40 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6,8% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,8% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (5,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 8 maja 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (98,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 8 maja 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (89,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (10,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5389,8%
własność zagraniczna610,2%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji