<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 maja 2020

8 maja 2020

W piątek 8 maja 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 690 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), wielkopolskie (14,5% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 8 maja 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,9% ogółu).

Budownictwo (PKD F)14921,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)12217,7%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10314,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)497,1%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)466,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)375,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)334,8%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)243,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)233,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)223,2%
Pozostałe8211,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 186 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (6,4% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,1% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 8 maja 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (65,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,7% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 8 maja 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych49772,0%
własność prywatna krajowa pozostała121,7%
własność zagraniczna60,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe16824,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.