<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 lutego 2024

8 lutego 2024

W czwartek 8 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 695 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (14,2% ogółu), wielkopolskie (11,0% ogółu) oraz śląskie (8,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 8 lutego 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Pozostała działalność usługowa (56,2% ogółu), Budownictwo (10,3% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (7,3% ogółu).

Pozostała działalność usługowa (PKD S)95356,2%
Budownictwo (PKD F)17410,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1237,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)794,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)593,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)472,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)452,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)442,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)432,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)231,4%
Pozostałe1056,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 195 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność organizacji politycznych (53,3% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (2,2% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,0% ogółu).

Działalność organizacji politycznych (PKD )90453,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )382,2%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )342,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )291,7%
Transport drogowy towarów (PKD )281,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )231,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )211,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )191,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )181,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )171,0%
Pozostałe56433,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 8 lutego 2024 r. to bez szczególnej formy prawnej (53,8% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (31,6% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 8 lutego 2024 r. to własność prywatna krajowa pozostała (54,9% ogółu), własność krajowych osób fizycznych (29,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,6% ogółu).

własność prywatna krajowa pozostała93054,9%
własność krajowych osób fizycznych50729,9%
własność zagraniczna613,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Pozostałe19111,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji