<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 lutego 2020

8 lutego 2020

W sobotę 8 lutego 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 92 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (32,6% ogółu), łódzkie (12,0% ogółu) oraz lubelskie (10,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 8 lutego 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27,2% ogółu), Budownictwo (14,1% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (12,0% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2527,2%
Budownictwo (PKD F)1314,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1112,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)88,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)77,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)55,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)44,3%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)44,3%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)33,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)33,3%
Pozostałe99,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 61 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,6% ogółu), Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (4,3% ogółu) oraz Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 8 lutego 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,4% ogółu), spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,3% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do KRS (1,1% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 8 lutego 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (96,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,1% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych8996,7%
własność prywatna krajowa pozostała11,1%
własność zagraniczna11,1%
Pozostałe11,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.