<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 listopada 2023

8 listopada 2023

W środę 8 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 108 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,6% ogółu), pomorskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 8 listopada 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)21019,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)18316,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)11210,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)898,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)877,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)766,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)655,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)524,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)433,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)433,9%
Pozostałe14813,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 220 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,6% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,9% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,4% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )625,6%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )544,9%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )494,4%
Praktyka lekarska ogólna (PKD )343,1%
Transport drogowy towarów (PKD )343,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )282,5%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )222,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )211,9%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD )211,9%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )201,8%
Pozostałe76368,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 17 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 8 listopada 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (71,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,7% ogółu) oraz fundacje (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 8 listopada 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,7% ogółu), własność zagraniczna (10,9% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych85076,7%
własność zagraniczna12110,9%
własność prywatna krajowa pozostała555,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe726,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji