<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 listopada 2022

8 listopada 2022

We wtorek 8 listopada 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 928 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,7% ogółu), pomorskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 8 listopada 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,6% ogółu), Budownictwo (18,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)18219,6%
Budownictwo (PKD F)17018,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10711,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)768,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)626,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)525,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)485,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)475,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)384,1%
Edukacja (PKD P)343,7%
Pozostałe11212,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 207 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,7% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,7% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,3% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 8 listopada 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,7% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 8 listopada 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (80,6% ogółu), własność zagraniczna (7,5% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,7% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych74880,6%
własność zagraniczna707,5%
własność prywatna krajowa pozostała252,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
Pozostałe778,3%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji