<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 8 kwietnia 2021

8 kwietnia 2021

W czwartek 8 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 889 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa śląskie (11,9% ogółu), wielkopolskie (11,7% ogółu) oraz małopolskie (11,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 8 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (29,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)26129,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16718,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9610,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)647,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)444,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)414,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)384,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)384,3%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)313,5%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)273,0%
Pozostałe829,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 181 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,9% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,4% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )616,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )485,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )364,0%
Transport drogowy towarów (PKD )343,8%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )343,8%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )242,7%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )232,6%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )212,4%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )202,2%
Tynkowanie (PKD )182,0%
Pozostałe57064,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 8 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (84,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,4% ogółu) oraz spółki jawne (0,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 8 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (85,0% ogółu), własność zagraniczna (0,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych75685,0%
własność zagraniczna50,6%
własność prywatna krajowa pozostała20,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe12514,1%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.