<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 września 2019

7 września 2019

W sobotę 7 września 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 98 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (31,6% ogółu), łódzkie (10,2% ogółu) oraz pomorskie (9,2% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie3131,6%
łódzkie1010,2%
pomorskie99,2%
małopolskie66,1%
podkarpackie55,1%
lubuskie55,1%
wielkopolskie55,1%
śląskie55,1%
dolnośląskie55,1%
świętokrzyskie44,1%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 7 września 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29,6% ogółu), budownictwo (14,3% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,3% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2929,6%
Budownictwo (PKD F)1414,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1313,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)66,1%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)66,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)55,1%
Edukacja (PKD P)55,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)55,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)33,1%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A)22,0%
Pozostałe1010,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 60 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,1% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,1% ogółu) oraz sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (5,1% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)66,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)55,1%
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)55,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)44,1%
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z)33,1%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)33,1%
Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z)33,1%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)33,1%
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)33,1%
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)33,1%
Pozostałe6061,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 7 września 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (99,0% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,0% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą9799,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11,0%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 7 września 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (94,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (4,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych9394,9%
własność zagraniczna44,1%
Pozostałe11,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.