<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 stycznia 2020

7 stycznia 2020

We wtorek 7 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 529 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,6% ogółu), wielkopolskie (10,5% ogółu) oraz śląskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie44517,6%
wielkopolskie26510,5%
śląskie25310,0%
małopolskie25210,0%
pomorskie2038,0%
dolnośląskie2028,0%
łódzkie1244,9%
lubelskie1174,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 7 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)59723,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)43317,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)30912,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2068,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)1716,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1606,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1204,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1154,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1024,0%
Edukacja (PKD P)672,6%
Pozostałe2499,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 275 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (4,2% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 7 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (86,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 7 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,0% ogółu), własność zagraniczna (1,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,8% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 20187,0%
własność zagraniczna301,2%
własność prywatna krajowa pozostała190,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność samorządowa10,0%
Pozostałe27510,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.