<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 stycznia 2020

7 stycznia 2020

We wtorek 7 stycznia 2020 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 995 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,7% ogółu), wielkopolskie (10,7% ogółu) oraz małopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie53017,7%
wielkopolskie32110,7%
małopolskie29910,0%
śląskie2919,7%
pomorskie2428,1%
dolnośląskie2408,0%
łódzkie1535,1%
lubelskie1394,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 7 stycznia 2020 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (24,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)72624,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)51817,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)35011,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2398,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)1976,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1976,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1414,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1344,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1244,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)802,7%
Pozostałe2899,6%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 291 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,1% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 7 stycznia 2020 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (87,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 7 stycznia 2020 r. to własność krajowych osób fizycznych (92,2% ogółu), własność zagraniczna (2,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych2 76192,2%
własność zagraniczna602,0%
własność prywatna krajowa pozostała431,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność samorządowa10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
Pozostałe1163,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.