<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 sierpnia 2019

7 sierpnia 2019

W środę 7 sierpnia 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 881 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,5% ogółu), małopolskie (10,7% ogółu) oraz dolnośląskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie18120,5%
małopolskie9410,7%
dolnośląskie8910,1%
wielkopolskie799,0%
śląskie697,8%
pomorskie637,2%
łódzkie495,6%
zachodniopomorskie414,7%
lubelskie384,3%
podkarpackie374,2%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 7 sierpnia 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (21,9% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,8% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,8% ogółu).

Budownictwo (PKD F)19321,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)13915,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10411,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)748,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)627,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)515,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)475,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)434,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)313,5%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)273,1%
Pozostałe11012,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 205 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,1% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,0% ogółu) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,4% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)455,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)354,0%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)303,4%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)293,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)283,2%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)263,0%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)212,4%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)202,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)182,0%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)171,9%
Pozostałe61269,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 7 sierpnia 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą68477,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12514,2%
spółki komandytowe192,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym182,0%
fundacje101,1%
spółki jawne60,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS50,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS40,5%
stowarzyszenia20,2%
wspólnoty mieszkaniowe20,2%
Pozostałe60,7%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 7 sierpnia 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych70079,5%
własność prywatna krajowa pozostała161,8%
własność zagraniczna141,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe15017,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.