<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 października 2019

7 października 2019

W poniedziałek 7 października 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 002 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,1% ogółu), małopolskie (13,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 7 października 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (25,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,3% ogółu).

Budownictwo (PKD F)50925,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)27213,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1869,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1668,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1577,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1256,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1035,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)984,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)944,7%
Edukacja (PKD P)773,8%
Pozostałe21510,7%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 260 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,1% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,2% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,6% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 7 października 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (87,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 7 października 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (91,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 82291,0%
własność prywatna krajowa pozostała542,7%
własność zagraniczna522,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
Pozostałe532,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.