<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 marca 2023

7 marca 2023

We wtorek 7 marca 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 005 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,8% ogółu), wielkopolskie (11,0% ogółu) oraz śląskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 7 marca 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)21221,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)18918,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10210,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)747,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)747,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)585,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)555,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)515,1%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)363,6%
Edukacja (PKD P)292,9%
Pozostałe12512,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 211 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,5% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,7% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,3% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )656,5%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )474,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )333,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )292,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )262,6%
Transport drogowy towarów (PKD )242,4%
Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD )242,4%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )242,4%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )202,0%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )202,0%
Pozostałe69369,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 7 marca 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,3% ogółu) oraz organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (2,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 7 marca 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,3% ogółu), własność zagraniczna (10,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,6% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych77777,3%
własność zagraniczna10010,0%
własność prywatna krajowa pozostała565,6%
własność państwowych osób prawnych50,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Pozostałe595,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji