<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 maja 2023

7 maja 2023

W niedzielę 7 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 66 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,7% ogółu), wielkopolskie (15,2% ogółu) oraz śląskie (12,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 12 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 7 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (21,2% ogółu), Budownictwo (19,7% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,6% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1421,2%
Budownictwo (PKD F)1319,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)913,6%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)710,6%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)57,6%
Edukacja (PKD P)57,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)46,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)34,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)23,0%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)23,0%
Pozostałe23,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 47 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,6% ogółu), Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (4,5% ogółu) oraz Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,5% ogółu).

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )57,6%
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )34,5%
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )34,5%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )23,0%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )23,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )23,0%
Działalność fotograficzna (PKD )23,0%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD )23,0%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )23,0%
Transport drogowy towarów (PKD )23,0%
Pozostałe4162,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w niedzielę 7 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (92,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w niedzielę 7 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (9,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych5887,9%
własność zagraniczna69,1%
Pozostałe23,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji