<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 maja 2022

7 maja 2022

W sobotę 7 maja 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 141 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (27,7% ogółu), śląskie (14,2% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 7 maja 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,1% ogółu), Budownictwo (17,7% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (12,1% ogółu).

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2719,1%
Budownictwo (PKD F)2517,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1712,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)149,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)128,5%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)128,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)107,1%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)53,5%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)53,5%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)42,8%
Pozostałe107,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 80 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,8% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (5,0% ogółu) oraz Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (3,5% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )117,8%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )75,0%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD )53,5%
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )53,5%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )42,8%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )42,8%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )42,8%
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD )32,1%
Działalność fotograficzna (PKD )32,1%
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD )32,1%
Pozostałe9265,2%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 7 maja 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (94,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,5% ogółu) oraz stowarzyszenia niewpisane do KRS (0,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 7 maja 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,1% ogółu), własność zagraniczna (5,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych12790,1%
własność zagraniczna75,0%
własność prywatna krajowa pozostała21,4%
Pozostałe53,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji