<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 lutego 2024

7 lutego 2024

W środę 7 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 989 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,4% ogółu), wielkopolskie (9,0% ogółu) oraz śląskie (8,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 7 lutego 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Pozostała działalność usługowa (56,7% ogółu), Budownictwo (8,5% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (7,8% ogółu).

Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 12756,7%
Budownictwo (PKD F)1708,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1567,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1035,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)683,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)683,4%
Informacja i komunikacja (PKD J)572,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)512,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)351,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)331,7%
Pozostałe1216,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 199 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność organizacji politycznych (52,4% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,7% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 7 lutego 2024 r. to bez szczególnej formy prawnej (52,4% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (31,7% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 7 lutego 2024 r. to własność prywatna krajowa pozostała (53,5% ogółu), własność krajowych osób fizycznych (29,4% ogółu) oraz własność zagraniczna (5,0% ogółu).

własność prywatna krajowa pozostała1 06553,5%
własność krajowych osób fizycznych58429,4%
własność zagraniczna995,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe23611,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji