<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 7 kwietnia 2021

7 kwietnia 2021

W środę 7 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 236 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (12,0% ogółu), wielkopolskie (11,1% ogółu) oraz małopolskie (10,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie14812,0%
wielkopolskie13711,1%
małopolskie13310,8%
śląskie12610,2%
pomorskie1058,5%
łódzkie735,9%
lubelskie735,9%
podkarpackie725,8%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 7 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (29,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)36929,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)22017,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1129,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)967,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)625,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)614,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)604,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)524,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)453,6%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)362,9%
Pozostałe12310,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 206 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,1% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,9% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )877,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )635,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD )604,9%
Transport drogowy towarów (PKD )413,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )413,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )302,4%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )282,3%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )272,2%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD )272,2%
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD )252,0%
Pozostałe80765,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 7 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (86,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 7 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (88,1% ogółu), własność zagraniczna (0,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,2% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 08988,1%
własność zagraniczna90,7%
własność prywatna krajowa pozostała20,2%
Pozostałe13611,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.