<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 września 2023

6 września 2023

W środę 6 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 155 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,0% ogółu), śląskie (11,7% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 6 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (17,7% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)20517,7%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)19016,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)12911,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1018,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)837,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)736,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)696,0%
Edukacja (PKD P)585,0%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)574,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)514,4%
Pozostałe13912,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 197 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,7% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,2% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 6 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,2% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 6 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (79,0% ogółu), własność zagraniczna (10,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych91379,0%
własność zagraniczna11510,0%
własność prywatna krajowa pozostała595,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Pozostałe585,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji