<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 stycznia 2022

6 stycznia 2022

W czwartek 6 stycznia 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 193 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,6% ogółu), małopolskie (14,5% ogółu) oraz śląskie (11,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 6 stycznia 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu) oraz Informacja i komunikacja (14,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)4221,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)3015,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)2814,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)2211,4%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)147,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)115,7%
Edukacja (PKD P)94,7%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)84,1%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)73,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)73,6%
Pozostałe157,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 86 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (8,3% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,2% ogółu) oraz Wykonywanie instalacji elektrycznych (4,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 6 stycznia 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (97,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,6% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (1,0% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 6 stycznia 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (97,9% ogółu), własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (0,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych18997,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,5%
własność zagraniczna10,5%
Pozostałe21,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji