<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 stycznia 2021

6 stycznia 2021

W środę 6 stycznia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 212 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,5% ogółu), małopolskie (8,0% ogółu) oraz śląskie (8,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 6 stycznia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (20,8% ogółu), Budownictwo (16,5% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12,7% ogółu).

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)4420,8%
Budownictwo (PKD F)3516,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2712,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)2411,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)167,5%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)146,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)115,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)94,2%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)83,8%
Edukacja (PKD P)73,3%
Pozostałe178,0%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 86 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (6,1% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (6,1% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,7% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Dwie najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 6 stycznia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (99,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 2 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 6 stycznia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (98,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych20998,6%
własność zagraniczna31,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.