<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 maja 2023

6 maja 2023

W sobotę 6 maja 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 184 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (42,4% ogółu), kujawsko-pomorskie (7,6% ogółu) oraz śląskie (6,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 16 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 6 maja 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,4% ogółu), Budownictwo (16,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,6% ogółu).

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 83 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (7,1% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (6,0% ogółu) oraz Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (3,8% ogółu).

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )137,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )116,0%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )73,8%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD )63,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )63,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD )63,3%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )52,7%
Transport drogowy towarów (PKD )52,7%
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD )52,7%
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD )42,2%
Pozostałe11663,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 7 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 6 maja 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 6 maja 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,8% ogółu), własność zagraniczna (5,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych14578,8%
własność zagraniczna105,4%
własność prywatna krajowa pozostała21,1%
Pozostałe2714,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji