<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 maja 2022

6 maja 2022

W piątek 6 maja 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 977 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,8% ogółu), śląskie (9,9% ogółu) oraz dolnośląskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 6 maja 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)21121,6%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)16216,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10911,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)818,3%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)687,0%
Informacja i komunikacja (PKD J)606,1%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)565,7%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)515,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)363,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)282,9%
Pozostałe11511,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 209 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,2% ogółu), Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,0% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,0% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 13 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 6 maja 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,5% ogółu) oraz fundacje (1,7% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 6 maja 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,5% ogółu), własność zagraniczna (5,7% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych72874,5%
własność zagraniczna565,7%
własność prywatna krajowa pozostała232,4%
Pozostałe17017,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji