<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 maja 2019

6 maja 2019

W poniedziałek 6 maja 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 3 664 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,0% ogółu), dolnośląskie (10,6% ogółu) oraz małopolskie (10,4% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie55015,0%
dolnośląskie39010,6%
małopolskie38010,4%
śląskie3589,8%
wielkopolskie3248,8%
pomorskie2667,3%
łódzkie2085,7%
zachodniopomorskie1744,7%
lubelskie1624,4%
podkarpackie1574,3%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 6 maja 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (26,8% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).

Budownictwo (PKD F)98226,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)47813,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)38410,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)2978,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2877,8%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)2867,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)1845,0%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1734,7%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1594,3%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)962,6%
Pozostałe3389,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 309 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,1% ogółu), fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,3% ogółu) oraz działalność związana z oprogramowaniem (5,1% ogółu).

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)2226,1%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)1945,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)1875,1%
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)1584,3%
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)1052,9%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)932,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)902,5%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)752,0%
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z)752,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)722,0%
Pozostałe2 39365,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 6 maja 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym (1,2% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą3 41493,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1173,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym441,2%
spółki komandytowe250,7%
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS130,4%
wspólnoty mieszkaniowe120,3%
fundacje110,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS70,2%
stowarzyszenia60,2%
niepubliczne placówki systemu oświaty40,1%
Pozostałe110,3%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 6 maja 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (93,9% ogółu), własność zagraniczna (1,1% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych3 43993,9%
własność zagraniczna401,1%
własność prywatna krajowa pozostała320,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
własność samorządowa20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Pozostałe1433,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.