<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 lutego 2024

6 lutego 2024

We wtorek 6 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 914 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (16,4% ogółu), wielkopolskie (9,6% ogółu) oraz dolnośląskie (9,6% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 6 lutego 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Pozostała działalność usługowa (53,6% ogółu), Budownictwo (9,5% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (8,8% ogółu).

Pozostała działalność usługowa (PKD S)1 02653,6%
Budownictwo (PKD F)1819,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1698,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)985,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)844,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)673,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)573,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)482,5%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)361,9%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)281,5%
Pozostałe1206,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 193 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność organizacji politycznych (50,1% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (3,3% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (2,0% ogółu).

Działalność organizacji politycznych (PKD )95850,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD )643,3%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD )392,0%
Transport drogowy towarów (PKD )382,0%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD )371,9%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD )371,9%
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD )241,3%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD )211,1%
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD )211,1%
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD )191,0%
Pozostałe65634,3%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 6 lutego 2024 r. to bez szczególnej formy prawnej (50,3% ogółu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (30,2% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,4% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 6 lutego 2024 r. to własność prywatna krajowa pozostała (51,5% ogółu), własność krajowych osób fizycznych (29,9% ogółu) oraz własność zagraniczna (3,9% ogółu).

własność prywatna krajowa pozostała98551,5%
własność krajowych osób fizycznych57329,9%
własność zagraniczna753,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
Pozostałe27614,4%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji