<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 listopada 2021

6 listopada 2021

W sobotę 6 listopada 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 103 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (24,3% ogółu), małopolskie (12,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 15 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 6 listopada 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,4% ogółu) oraz Przetwórstwo przemysłowe (13,6% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2120,4%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)1918,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1413,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1110,7%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)87,8%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)76,8%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)54,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)54,9%
Informacja i komunikacja (PKD J)43,9%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)32,9%
Pozostałe65,8%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 63 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (7,8% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (7,8% ogółu) oraz Praktyka lekarska ogólna (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 6 listopada 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 3 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 6 listopada 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (93,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,0% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,0% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych9693,2%
własność prywatna krajowa pozostała11,0%
własność zagraniczna11,0%
Pozostałe54,9%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji