<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 listopada 2019

6 listopada 2019

W środę 6 listopada 2019 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 103 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,3% ogółu), pomorskie (8,6% ogółu) oraz małopolskie (8,5% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w środę 6 listopada 2019 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (21,9% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)24221,9%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)17215,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)14313,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)817,3%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)766,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)645,8%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)565,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)565,1%
Informacja i komunikacja (PKD J)534,8%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)383,4%
Pozostałe12211,1%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 205 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,5% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w środę 6 listopada 2019 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,3% ogółu) oraz spółki komandytowe (1,5% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w środę 6 listopada 2019 r. to własność krajowych osób fizycznych (77,8% ogółu), własność zagraniczna (1,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych85877,8%
własność zagraniczna131,2%
własność prywatna krajowa pozostała100,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Pozostałe22120,0%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.