<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 lipca 2024

6 lipca 2024

W sobotę 6 lipca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 135 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (25,9% ogółu), pomorskie (12,6% ogółu) oraz łódzkie (11,9% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 14 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 6 lipca 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (16,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,1% ogółu).

Budownictwo (PKD F)2216,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)2216,3%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)1914,1%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)1511,1%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)128,9%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)85,9%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)85,9%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)75,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)53,7%
Edukacja (PKD P)53,7%
Pozostałe128,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 67 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (5,9% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (5,9% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (5,2% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 5 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w sobotę 6 lipca 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (93,3% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (3,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,2% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w sobotę 6 lipca 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,4% ogółu), własność zagraniczna (7,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych12290,4%
własność zagraniczna107,4%
własność prywatna krajowa pozostała21,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,7%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Data publikacji