<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 6 kwietnia 2021

6 kwietnia 2021

We wtorek 6 kwietnia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 068 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (15,8% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz małopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 6 kwietnia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (28,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)58228,1%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)34116,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)25612,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1396,7%
Informacja i komunikacja (PKD J)1366,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)1145,5%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)1125,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)904,4%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)663,2%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)623,0%
Pozostałe1708,2%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 232 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,0% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,6% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (4,4% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 6 kwietnia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (90,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (0,8% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 6 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 6 kwietnia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (90,5% ogółu), własność zagraniczna (1,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 87290,5%
własność zagraniczna291,4%
własność prywatna krajowa pozostała70,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność samorządowa10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Pozostałe1577,6%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.