<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 5 stycznia 2021

5 stycznia 2021

We wtorek 5 stycznia 2021 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 502 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,0% ogółu), wielkopolskie (10,7% ogółu) oraz śląskie (9,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 5 stycznia 2021 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (22,8% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,0% ogółu).

Budownictwo (PKD F)34322,8%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)25817,2%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)19613,0%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)1177,8%
Informacja i komunikacja (PKD J)1087,2%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)795,3%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)785,2%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)755,0%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)734,9%
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L)362,4%
Pozostałe1399,3%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 241 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (6,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,7% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (3,9% ogółu).

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 5 stycznia 2021 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (85,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,9% ogółu) oraz spółki jawne (0,6% ogółu).

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 5 stycznia 2021 r. to własność krajowych osób fizycznych (86,3% ogółu), własność zagraniczna (0,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych1 29686,3%
własność zagraniczna90,6%
własność prywatna krajowa pozostała80,5%
własność samorządowa10,1%
Pozostałe18812,5%

Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?

Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.